B.K.S. Expres, s.r.o. Bratislavská Kuriérska Služba
kurieske auto

Fakturačná adresa :
B.K.S.Expres, s.r.o.
Račianska 69
831 02 Bratislava
IČO: 35 920 769
DIČ: 2021952174
IČ DPH: SK 2021952174
Zapísaná v Obch. reg. Okr. súd BAI.
vložka č. 34891/B
Poštová adresa :
B.K.S.Expres, s.r.o.
Geologická 30
821 06 Bratislava

Kontakt

Dispečing: 0911 44 62 66
Dispečing: 0903 25 20 25
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PO až PI od 8:00 do 18:00 hod

Kuriér Svet